Przygotowanie dokumentacji dla pojazdu zabytkowego

1000,00 

  • oględziny
  • weryfikacja dokumentów
  • sporządzenie 3x Biała Karta
  • 2x opinia techniczna
  • wniosek do WKZ o wpis do ewidencji
  • wniosek do OSKP o badanie techniczne
  • dostarczenie dokumentów do WKZ
Kategoria: